Τηλ. Εξυπηρέτησης: 2142147083 Δήλωση Βλάβης
 1. Η Toptelephony παρέχει στον τελικό καταναλωτή υπηρεσία internet (ADSL. VDSL FTTx κ.α). Οι ταχύτητες προσβάσεις ADSL. VDSL είναι έως αυτή που συμφωνείτε και καθορίζεται από το πακέτο που θα επιλέξει ο πελάτης. Η υπηρεσία internet και τηλεφωνίας παρέχεται πάνω από VPN και μέσα σε κλειστές ομάδες χρηστών Εκτός των υπολοίπων υπηρεσιών.
 2. Η Toptelephony δεν εγγυάται για την ταχύτητα που δίνουν οι servers που σερφάρετε ή torrent, ftp, κ.α.
 3. Η κακή χρήση της υπηρεσίας είναι αιτία διακοπής και καταγγελίας της σύμβασης με το δίκτυο της Toptelephony αζήμιος. Κακή χρήση νοείτε η διακίνηση απαγορευμένων σελίδων ή συμπεριφορές που θα βλάψουν τους υπολοίπους συνδρομητές μας ή και το δίκτυο της Toptelephony
 4. Ο εξοπλισμός κατά την διάρκεια της σύμβασης τεχνικά παραμένει στην Toptelephony και η εγγύηση καλύπτεται μόνο από εμάς και μόνο σε περίπτωση προβλήματος του εξοπλισμού και όχι στην πρόσβαση του εξοπλισμού από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Σε περίπτωση παρέμβασης μη εξουσιοδοτημένου τεχνικού στον εξοπλισμό ή καταστροφή αυτού, αυτόματα καταργείται το δικαίωμα της εγγύησης.
 5. Η εγγύηση ισχύει για 6 μήνες από την παράδοση του έργου
 6. Ο εξοπλισμός μόνο του ιντερνέτ (το ρουτερ στον χώρο του πελάτη), από την στιγμή που είναι προ αγορασμένος ανήκει στον πελάτη και παραμένει στην κατοχή του.
 7. Ο εξοπλισμός για την μετάδοση φωνής (τηλεφωνία) είναι ενοικιαζόμενος και σε περίπτωση διακοπής της υπηρεσίας, ο πελάτης υποχρεούται να τον επιστρέψει. Διαφορετικά τιμολογείτε με την τιμή του εξοπλισμού. Ο πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να παρέμβει τεχνικά στην υπηρεσία της τηλεφωνίας.
 8. Ο εξοπλισμός παραδίδεται στον πελάτη παραμετροποιημένος με την παράδοση του έργου όχι νωρίτερα.
 9. Η σύμβαση ορίζεται σε αορίστου χρόνου.
 10. Η υπηρεσία παρέχεται μόνο με προπληρωμή των πακέτων προσφοράς ή του μήνα χρήσης
 11. Η εφάπαξ καταβολή της αγοράς του εξοπλισμού δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης από τον πελάτη της σύμβασης πριν την ενεργοποίηση της ή και κατά την διάρκεια της σύμβασης ή την λήξη της από τον πελάτη
 12. Η αγορά μονάδων χρήσης της τηλεφωνίας (μόνο αν υπάρχει και σταθερό τηλέφωνο), είναι προπληρωμένες.
 13. Στην περίπτωση πακέτου σταθερής + ιντερνέτ το πάγιο δεν μεταβάλλεται. Είναι το ίδιο με του ιντερνέτ.
 14. Στην περίπτωση πακέτου που είναι μόνο internet, το πακέτο είναι προ πληρωμένο και είναι διάρκειας 1 μήνα από την ημερομηνία πληρωμής του.
 15. Ο ρυθμός χρέωσης στην τηλεφωνία είναι ανά δευτερόλεπτο με εξαίρεση της διεθνής κλήσεις που είναι σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της TopTelephony, ο οποίος είναι αναρτημένος στην σελίδα χρηστών.
 16. Η αναπροσαρμογή του τιμοκαταλόγου μας, κοινοποιείτε στην σελίδα μας.
 17. Η φορητότητα του αριθμού σας είναι δωρεάν.
 18. Στην περίπτωση φορητότητας μόνο τότε η σύμβαση ορίζεται με ελάχιστη δέσμευση τους 6 μήνες και πριν το 6μηνο ο πελάτης δεν μπορεί να μεταφέρει τον αριθμό του αλλού.
 19. Το πρώτο πάγιο της συνδρομής προκαταβάλλεται με την παράδοση του έργου ξεκινά να μετρά η τιμολόγηση.
 20. Η Toptelephony διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της εταιρείας. www.toptelephony.gr
 21. Το μηνιαίο πάγιο πληρώνεται μόνο στα σημεία παρουσίας μας ή στης συνεργαζόμενες τράπεζες που δίνεται στον συνδρομητή ο αριθμός λογαριασμού ή μέσο courierμε έξτρα κόστος.
 22. Με την πληρωμή του λογαριασμού ο πελάτης παραλαμβάνει και το αντίστοιχο παραστατικό πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο).
 23. Ο αναλυτικός λογαριασμός παρέχεται μέσο ιντερνέτ δωρεάν και όχι έντυπα. Σε περίπτωση έντυπου αναλυτικού λογαριασμού υπάρχει κόστος. Ο αναλυτικός αφορά μόνο την τηλεφωνία. Τον έντυπο λογαριασμό μπορεί να τον ζητήσει μόνο ο ιδιοκτήτης της τηλεφωνικής σύνδεσης.
 24. Σε περίπτωση μη έγκυρης καταβολής του μηνιαίου παγίου η Toptelephony διακόπτει την σύνδεση και εφόσον πληρωθεί η συνδρομή τότε ενεργοποιείτε ξανά η υπηρεσία.
 25. Για το πρόγραμμα απεριόριστα αστικά – υπεραστικά, είναι απεριόριστα. Σε περίπτωση κακόβουλης χρίσεις τότε εφαρμόζεται πολιτική ορθής χρήσεις (1500′ τον μήνα)
 26. Η Toptelephony έχει την υποχρέωση εντός 15 εργάσιμων ημερών να παραδώσει το έργο. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο κόλλημα (τεχνικό ή κάποια υπαιτιότητα του πελάτη ή θεομηνίες κ.α) μπορεί και έχει το δικαίωμα με ενημέρωση του πελάτη (SMS, E-mail, Τηλεφωνική κλήση), να παρατείνει τον χρόνο της παράδοσης του έργου με αμφότερο σκοπό την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή δεν υποχρεούται η εταιρεία να δώσει αποζημίωση στον πελάτη γιατί η εργασίες γίνονται για την σωστή λειτουργία της υπηρεσίας.
 27. Σε περίπτωση που επιθυμεί ο πελάτης να ακυρώσει την σύμβαση γιατί δεν παραδόθηκε στην ώρα ή λόγου διαφωνίας με την εταιρεία μας εφαρμόζεται ο Όρος 11
 28. Η ημερομηνία έναρξης του χρόνου παράδοσης ξεκίνα από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης
 29. Οι όροι γίνονται ανεπιφύλακτα δεκτοί και από της 2 πλευρές με την υπογραφή της παρούσας
 30. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των 2 πλευρών αρμόδια είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.
 31. Σε περίπτωση αδυναμίας από το ασύρματο δίκτυο μας, η σύνδεση γίνεται με οπτική ίνα ή συνεργαζόμενου δικτύου.
 32. Ο πελάτης σε περίπτωση φορητότητας αριθμού δεν μπορεί πριν τους 2 μήνες να κάνει άλλη φορητότητα.
 33. Ο πελάτης με την λήξη της σύμβασης, σε περίπτωση τηλεφωνίας, πρέπει να επιστρέψει την συσκευή σύνδεσης μόνο του τηλεφώνου.
 34. Σε περίπτωση διακοπής ή ακύρωσης της σύμβασης από τον χρήστη, υπάρχει τέλος αποσύνδεσης που είναι όσο με το τέλος ενεργοποίησης.
 35. Σε περίπτωση οφειλής προς την εταιρεία μας και μη εξόφλησης της, η εταιρεία μας εκχωρεί το παραστατικό στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και μετατρέπεται το χρέος σε χρέος προς το δημόσιο.
 36. Ο πελάτης έχει την υποχρέωση να παρέχει την απαιτούμενη πρόσβαση στους τεχνικούς μας, για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων ή για την ομαλή διεξαγωγή της εγκατάστασης του απαιτούμενου εξοπλισμού και να μη κολάι την εγκατάσταση σκόπιμα.
 37. Σε περίπτωση μεταφοράς της σύνδεσης το τέλος ορίζεται όσο το κόστος ενεργοποιήσεις.
 38. Η πρόσβαση στο internet παρέχεται μέσο router που παραδίδεται στον πελάτη κατά την ενεργοποίηση

Το παρόν να εκτυπωθεί, να υπογραφεί και να αποσταλεί με E-mai στο: sales@toptelephony.gr και σαν αιτιολογία το όνομα σας!


TopTelephony Chat
1
Close chat
Καλώς ορίσατε! Μην διστάσετε να μας στείλετε μήνυμα για οποιαδήποτε απορία :)

Συνομιλία