Τηλ. Εξυπηρέτησης: 2310 247754 Δήλωση Βλάβης

Terms and Conditions

1)    Η Toptelephony παρέχει στον τελικό καταναλωτή υπηρεσία internet (ADSL. VDSL κ.α). Η ταχύτητες προσβάσεις  ADSL. VDSL είναι έως αυτή που συμφωνείτε και καθορίζεται από το πακέτο που θα επιλέξει ο πελάτης. Η υπηρεσία internet και τηλεφωνίας παρέχεται πάνω από VPN και μέσα σε κλειστές ομάδες χρηστών Εκτός των υπολοίπων υπηρεσιών.

2)    Η Toptelephony δεν εγγυάται για την ταχύτητα που δίνουν οι servers που σερφάρετε ή torrent, ftp, κ.α.

3)    Η κακή χρήση της υπηρεσίας είναι αιτία διακοπής και καταγγελίας της σύμβασης με το δίκτυο της Toptelephony αζήμιος. Κακή χρήση νοείτε η διακίνηση απαγορευμένων σελίδων ή συμπεριφορές που θα βλάψουν τους υπολοίπους συνδρομητές μας ή και το δίκτυο της Toptelephony

4)    Ο εξοπλισμός κατά την διάρκεια της σύμβασης τεχνικά παραμένει στην Toptelephony και η εγγύηση καλύπτεται μόνο από εμάς και μόνο σε περίπτωση προβλήματος του εξοπλισμού και όχι στην πρόσβαση του εξοπλισμού από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Σε περίπτωση παρέμβασης μη εξουσιοδοτημένου τεχνικού στον εξοπλισμό ή καταστροφή αυτού, αυτόματα καταργείται το δικαίωμα της εγγύησης.

5)    Η εγγύηση ισχύει για 6 μήνες από την παράδοση του έργου

6)    Ο εξοπλισμός μόνο του ιντερνέτ (το ρουτερ στον χώρο του πελάτη), από την στιγμή που είναι προ αγορασμένος ανήκει στον πελάτη και παραμένει στην κατοχή του.

7)    Ο εξοπλισμός για την μετάδοση φωνής (τηλεφωνία) είναι ενοικιαζόμενος και σε περίπτωση διακοπής της υπηρεσίας, ο πελάτης υποχρεούται να τον επιστρέψει. Διαφορετικά τιμολογείτε με την τιμή του εξοπλισμού. Ο πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να παρέμβει τεχνικά στην υπηρεσία της τηλεφωνίας.

8)    Ο εξοπλισμός παραδίδεται στον πελάτη παραμετροποιημένος με την παράδοση του έργου όχι νωρίτερα.

9)    Η σύμβαση ορίζεται σε αορίστου χρόνου.

10) Η υπηρεσία παρέχεται μόνο με προπληρωμή των πακέτων προσφοράς ή του μήνα χρήσης

11) Η εφάπαξ καταβολή της αγοράς του εξοπλισμού δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης από τον πελάτη της σύμβασης πριν την ενεργοποίηση της ή και κατά την διάρκεια της σύμβασης ή την λήξη της από τον πελάτη

12) Η αγορά μονάδων χρήσης της τηλεφωνίας (μόνο αν υπάρχει και σταθερό τηλέφωνο), είναι προπληρωμένες.

13) Στην περίπτωση πακέτου σταθερής + ιντερνέτ το πάγιο δεν μεταβάλλεται. Είναι το ίδιο με του ιντερνέτ.

14) Στην περίπτωση πακέτου που είναι μόνο internet, το πακέτο είναι προ πληρωμένο και είναι διάρκειας 1 μήνα από την ημερομηνία πληρωμής του.

15) Ο ρυθμός χρέωσης στην τηλεφωνία είναι ανά δευτερόλεπτο με εξαίρεση της διεθνής κλήσεις που είναι σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της TopTelephony, ο οποίος είναι αναρτημένος στην σελίδα χρηστών.

16) Η αναπροσαρμογή του τιμοκαταλόγου μας, κοινοποιείτε στην σελίδα μας.

17) Η φορητότητα του αριθμού σας είναι δωρεάν.

18) Στην περίπτωση φορητότητας μόνο τότε η σύμβαση ορίζεται με ελάχιστη δέσμευση τους 6 μήνες και πριν το 6μηνο ο πελάτης δεν μπορεί να μεταφέρει τον αριθμό του αλλού.

19) Το πρώτο πάγιο της συνδρομής προκαταβάλλεται με την παράδοση του έργου ξεκινά να μετρά η τιμολόγηση.

20) Η Toptelephony διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της εταιρείας. www.toptelephony.gr

21) Το μηνιαίο πάγιο πληρώνεται μόνο στα σημεία παρουσίας μας ή στης συνεργαζόμενες τράπεζες που δίνεται στον συνδρομητή ο αριθμός λογαριασμού ή μέσο courierμε έξτρα κόστος.

22) Με την πληρωμή του λογαριασμού ο πελάτης παραλαμβάνει και το αντίστοιχο παραστατικό πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο).

23) Ο αναλυτικός λογαριασμός παρέχεται μέσο ιντερνέτ δωρεάν και όχι έντυπα. Σε περίπτωση έντυπου αναλυτικού λογαριασμού υπάρχει κόστος. Ο αναλυτικός αφορά μόνο την τηλεφωνία. Τον έντυπο λογαριασμό μπορεί να τον ζητήσει μόνο ο ιδιοκτήτης της τηλεφωνικής σύνδεσης.

24) Σε περίπτωση μη έγκυρης καταβολής του μηνιαίου παγίου η Toptelephony διακόπτει την σύνδεση και εφόσον πληρωθεί η συνδρομή τότε ενεργοποιείτε ξανά η υπηρεσία.

25) Για το πρόγραμμα απεριόριστα αστικά – υπεραστικά εφαρμόζεται πολιτική ορθής χρήσεις (5500’ τον μήνα)

26) Η Toptelephony έχει την υποχρέωση εντός 15 εργάσιμων ημερών να παραδώσει το έργο. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο κόλλημα (τεχνικό ή κάποια υπαιτιότητα του πελάτη) μπορεί και έχει το δικαίωμα με ενημέρωση του πελάτη (SMS, E-mail, Τηλεφωνική κλήση), να παρατείνει τον χρόνο της παράδοσης του έργου με αμφότερο σκοπό την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή δεν υποχρεούται η εταιρεία να δώσει αποζημίωση στον πελάτη γιατί η εργασίες γίνονται για την σωστή λειτουργία της υπηρεσίας.

27) Σε περίπτωση που επιθυμεί ο πελάτης να ακυρώσει την σύμβαση γιατί δεν παραδόθηκε στην ώρα ή λόγου διαφωνίας με την εταιρεία μας της εφαρμόζεται ο Όρος 11

28) Η ημερομηνία έναρξης του χρόνου παράδοσης ξεκίνα από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης

29) Οι όροι γίνονται ανεπιφύλακτα δεκτοί και  από της 2 πλευρές με την υπογραφή της παρούσας

30) Σε περίπτωση ασυμφωνίας των 2 πλευρών αρμόδια είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

31) Σε περίπτωση αδυναμίας από το ασύρματο δίκτυο μας, η σύνδεση γίνεται με οπτική ίνα ή συνεργαζόμενου δικτύου.

32) Ο πελάτης σε περίπτωση φορητότητας αριθμού δεν μπορεί πριν τους 6 μήνες να κάνει άλλη φορητότητα.

33) Ο πελάτης με την λήξη της σύμβασης, σε περίπτωση τηλεφωνίας, πρέπει να επιστρέψει την συσκευή σύνδεσης μόνο του τηλεφώνου.

34) Σε περίπτωση διακοπής ή ακύρωσης  της σύμβασης από τον χρήστη, υπάρχει τέλος αποσύνδεσης που είναι όσο με το τέλος ενεργοποίησης.

35)  Σε περίπτωση οφειλής προς την εταιρεία μας και μη εξόφλησης της, η εταιρεία μας εκχωρεί το παραστατικό στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και μετατρέπεται το χρέος σε χρέος προς το δημόσιο.

36) Ο πελάτης έχει την υποχρέωση να παρέχει την απαιτούμενη πρόσβαση στους τεχνικούς μας, για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων ή για την ομαλή διεξαγωγή της εγκατάστασης του απαιτούμενου εξοπλισμού και να μη κολάι την εγκατάσταση σκόπιμα.

37) Σε περίπτωση μεταφοράς της σύνδεσης το τέλος ορίζεται όσο το κόστος ενεργοποιήσεις.

38) Η πρόσβαση στο internet παρέχεται μέσο router που παραδίδεται στον πελάτη κατά την ενεργοποίηση

TopTelephony Chat
1
Close chat
Καλώς ορίσατε! Μην διστάσετε να μας στείλετε μήνυμα για οποιαδήποτε απορία :)

Συνομιλία