Τηλ. Εξυπηρέτησης: 2142147083 Δήλωση Βλάβης
Το δίκτυο της Top Telephony

Το δίκτυο της Top Telephony

Το δίκτυο μας αποτελείται από 3 βασικά στελέχη:

  1. Μισθωμένο δίκτυο οπτικών ινών
  2. Ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών & ασύρματο WiMAX
  3. Ιδιόκτητοι servers στα πιο μεγάλα datacenter Ελλάδας & εξωτερικού

Με αυτό το τρίπτυχο πετυχαίνουμε την αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών μας σε όλα την Ελληνική επικράτεια ενώ είμαστε περήφανοι για όλες τις επιλογές που έχουμε κάνει και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την ανάπτυξη του δικτύου μας για ακόμα περισσότερες περιοχές κάλυψης και υψηλότερες ταχύτητες.

Πιο συγκεκριμένα έχουμε ολοκληρώσει:

  • Ανάπτυξη πανελλαδικού και σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της Ελλάδος, δικτύου κορμού οπτικών ινών και συστημάτων μετάδοσης (DWDM) και LMDS
  • Μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών σε μεγάλες πόλεις ανά την επικράτεια.
  • Κόμβους πρόσβασης (MSAN- Mutliservice Access Nodes) πολλαπλών υπηρεσιών που υποστηρίζουν την μεταφορά δεδομένων, φωνής, εικόνας και υπηρεσιών διασύνδεσης σε εταιρικούς πελάτες (ΑDSL2+, POTS, SHDSL, SDSL, VDSL2+, οπτική ίνα, FTTx, LMDS…)
  • ΙΡ υποδομή με την εγκατάσταση μεταξύ άλλων των πρώτων δρομολογητών δικτύωσης κορμού τύπου CRS-1/Cisco στην Ελλάδα. Τα CRS-1 εντάσσονται στην βασική υλοποίηση των προδιαγραφών για το δίκτυο IP New Generation Network της Toptelephony, και υποστηρίζουν ταχύτητες διαμεταγωγής μέχρι 92Tbps (terabits per second), αποτελεί δε ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών υποδομών εφάμιλλων των μεγαλύτερων δικτύων παγκοσμίως, από άποψη δυνατοτήτων και παρεχόμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς τον τελικό χρήστη.
  • Δίκτυο τηλεφωνίας και υλοποίηση IMS αρχιτεκτονικής
  • Λειτουργικά συστήματα OSS/BSS στοχεύοντας στην μέγιστη ευελιξία για την δημιουργία νέων υπηρεσιών και την αποτελεσματική διαχείριση τους.
  • Παροχή ευρέως φάσματος υπηρεσιών φωνής και Internet για οικιακούς και εταιρικούς πελάτες, όπως επαγγελματίες, επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους καθώς και μεγάλους οργανισμούς . Διαθέτουμε το μεγαλύτερο ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, μετά τον ΟΤΕ, καλύπτοντας τα μεγάλα αστικά κέντρα: Αθήνα (πάνω από 80%) και Θεσσαλονίκη (πάνω από 70%), καθώς και ένα σημαντικό μέρος της υπόλοιπης Ελληνικής επικράτειας.

Όλες αυτές οι κινήσεις καθιστούν την Toptelephony πλέον ως την πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών σήμερα. Ο στρατηγικός χαρακτήρας της εταιρικής ανάπτυξης της Toptelephony υποδεικνύει ότι η εταιρεία κινείται με στόχο την επίτευξη ενός κεντρικού εταιρικού οράματος: Τη δημιουργία ενός νέου, μεγάλου τηλεπικοινωνιακού πόλου.

Το δίκτυο μας: Το δίκτυο της επόμενης γενιάς

Μέσα στα επόμενα χρόνια η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει σε υποδομές, για την περαιτέρω ανάπτυξη του ιδιόκτητου δικτύου με στόχο τη πανελλαδική κάλυψη.

Παράλληλα η Toptelephony αναπτύσσει ιδιόκτητο δίκτυο στην Περιφέρεια, με την ανάληψη τριών από τις επτά περιφέρειες της χώρας, με ιδία συμμετοχή. Η Toptelephony προβαίνει σε σημαντικές επενδύσεις ιδιόκτητων υποδομών που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, ενώ παράλληλα αναπτύσσει πανελλαδικό ιδιόκτητο δίκτυο που της δίνει τη δυνατότητα να παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες σε άριστη ποιότητα και υψηλή αξιοπιστία.